Sutarties ir grąžinimo sąlygos

Organizuotos kelionės ir ekskursijų sutarties (toliau tekste – Sutartis) sąlygos taikomos kelionių organizatoriaus Amberturas (toliau – Organizatorius) organizuotoms kelionėms ir ekskursijoms.

Kelionių ir  ekskursijų vežimo paslauga vykdoma pagal sutarties prieduose nurodytą informaciją, nustatytomis dienomis.

1. Sutarties šalių įsipareigojimai.

1. 1. Organizatoriaus įsipareigojimai:

Užtikrinti turistui (-ams) visų sutartyje nurodytų paslaugų tinkamą suteikimą, atsižvelgiant į turisto teisėtus lūkesčius, neatsižvelgiant ar keliones, ekskursijas ar atskiras paslaugas teikia pats Organizatorius ar kiti paslaugų teikėjai. Organizatoriaus internetiniame puslapyje www.amberturas.lt bei Facebook socialiniame tinkle „Amberturas Tour Operator”, “Ekskursijos Egipte”, “Ekskursijos Turkijoje”  ir/ arba susisiekus su klientu asmeniškai, skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie keliones, ekskursijas, paslaugas ir jos programos pasikeitimus po sutarties sudarymo.

 

1.2.  Grąžinimo ar ir atšaukimo sąlygos

1.2.1. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus - 80% (kelionėse lėktuvu) ir 35 asmenų (kelionėse autobusu), pranešti apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 10 d. iki kelionės pradžios. Jeigu prie užsakomos kelionės aprašymo internetiniame puslapyje  ir/ arba sutarties prieduose nurodytas kitas minimalus turistų skaičius, galioja nurodytasis. Turistams tinkamai ir laiku pranešus apie sutarties nutraukimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, ekskursiją, organizatorius neatsako už kliento patirtą žalą.

1.2.2. Jei kelionė neįvyksta dėl Kelionės organizatoriaus kaltės, grąžinti Turistui visus pinigus arba pasiūlyti alternatyvų kelionės pasiūlymą ne mažesne kaina, kurio negalėjo numatyti ar sustabdyti.

1.2.3. Už nesuteiktas Kelionės  organizatoriaus paslaugas  kompensuoti negautų paslaugų sumos  kainą, išskyrus atvejus, kai įsipareigojimai neįvykdomi dėl paties Turisto ar trečiosios, su šia sutartimi nesusijusios, šalies (pavyzdžiui, kitos šalies valdžios institucijų sprendimų) kaltės arba  force majeure (t. y. stichinių nelaimių, streikų, politinių konfliktų, karų ir pan.) aplinkybių. Kelionės metu suteikti Turistui neatidėliotiną pagalbą grįžimui į išvykimo tašką, kai Kelionės organizatorius negali įvykdyti dalies sutarties sąlygų dėl: trečiosios, su šia sutartimi nesusijusios, šalies kaltės; force majeure aplinkybių; įvykio, kurio nei Kelionės organizatorius, nei Turistas, net ir esant būtinam atsargumui, negalėjo numatyti ar sustabdyti.

1.2.4. Likus 21 d. iki kelionės pradžios, jeigu nenurodyta kitaip sutarties priede, kaina negali būti peržiūrima. Kaina gali būti didinama tik pasikeitus transporto išlaidoms dėl kuro kainų, jūrų ir oro uostų mokesčių, valiutų keitimo kursams. Šios atsiskaitymo sąlygos negalioja užsakius kelionę su išankstinio pirkimo ar specialia nuolaida/ kaina, specialia kaina ar pan. Įsigijus kelionę su specialia nuolaida, žiūrėti apmokėjimo ir pinigų grąžinimo sąlygas pateiktame priede.

1.2.5. Turistui atsisakius vykti į kelionę (jei kelionė nebuvo įsigyta su specialia nuolaida ar išankstinio pirkimo metu), pinigai grąžinami tokia tvarka: likus iki kelionės pradžios:

daugiau nei: 28 dienoms – 100%;

nuo 28 iki 21 dienai – 80%;

nuo 21 iki 11 dienų – 50%;

nuo 11 iki 7 dienų – 20%;

likus 7 ir mažiau dienų pinigai negrąžinami.

1.2.3. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, kuris nurodomas ekskursijos sutarties priede ir/ arba ekskursijų programoje, pranešti apie ekskursijos anuliavimą likus iki ekskursijos pradžios ne mažiau kaip 24 valandoms arba kaip nurodoma Sutarties priede.

1.2.3.1. Turistui atsisakius vykti į ekskursiją, Organizatorius gali reikalauti turistui sumokėti pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį, nustatytą sutartyje ir jos priede. Sutarties nutraukimo mokesčio dydis priklauso nuo atšaukimo laiko iki ekskursijos pradžios likus:

iki 36 val. – grąžinimas 100% (arba kaip yra nurodyta Sutarties priede);

iki 48 val. –  grąžinimas 50% (arba kaip yra nurodyta Sutarties priede);

      iki 24 val. ar mažiau pinigai negrąžinami (arba kaip yra nurodyta Sutarties priede).

1.2.4. Turistas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo mokesčio jeigu Organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties sąlygas, o Turistas per Organizatoriaus nurodytą terminą nesutinka su Organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais.

 

1.3. Ekskursijų kainos keitimas

1.3.1. Organizatorius po sutarties sudarymo turi teisę didinti ekskursijos kainą. Ekskursijos kainos didinimas galimas tik tuo atveju, kai jį tiesiogiai įtakoja dėl degalų ar kitų išlaidų padidėjimo  pasikeitusi Turistų vežimo kaina, su į Sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių ar rinkliavų, kuriuos taiko tretieji asmenys, bei tiesiogiai nedalyvaujantys, bet vykdantys ekskursiją, dydis;

1.3.2. Organizatorius sutartu būdu aiškiai ir suprantamai informuoja Turistą apie kainos didinimą likus ne mažiau kaip 36 val. iki kelionės (ekskursijos) pradžios, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis (arba pateikia informaciją Sutarties priede).

1.3.3. Jeigu ekskursijos kainos padidėja 10 procentų lyginat su ankščiau skelbta, Turistas turi teisę nutraukti Sutartį ar pasirinkti Organizatoriaus siūlomą alternatyvų pasiūlymą arba ir grąžinti įmokėtą įmoką (jei tokia yra padaryta).

 

1. 4. Turisto (-ų) įsipareigojimai

 

1.4.1 Laiku sumokėti už kelionę, ekskursiją ar ir atskirą paslaugą Organizatoriaus internetiniame puslapyje ir/ arba sutarties priede nurodoma apmokėjimo tvarka.
1.4.2 Laiku pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus Organizatoriui vykdyti šią sutartį. Turistas įsipareigoja užsakymo formoje pateikti teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus užsakymo formoje nurodytiems duomenims Turistas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

1.4.3 Laiku atvykti į nurodytą kelionės pradžios vietą, laikytis Organizatoriaus nurodymų dėl kelionės, ekskursijos ar atskirų paslaugų dalių vykdymo, laikytis viešosios tvarkos. Turistui neatvykus Organizatoriaus atstovo ar gido nurodytu laiku, laukiama 5 (penkias) minutes nuo nurodyto laiko (arba kaip nurodyte sutarties priede).

1.4.4 Turistui neatvykus, ekskursija pradedama be neatvykusių asmenų ir papildomos įmokos (jei tokių yra) nėra grąžinamos. Dėl nenumatytų aplinkybių vėluojant Organizatoriui ar jei paslaugas atlieka ir kitas paslaugos teikėjas, Turistui pranešama dėl nenumatytų aplinkybių: telefonu, el. paštu ar kaip yra sutarta iš anksto.

1.4.5 Turistas Internetinėje parduotuvėje užsakydamas kelionę, ekskursijas ar tik paslaugas sutinka su šiomis taisyklėmis, įsipareigoja  laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, privatumo politikos bei įsipareigoja jų laikytis.

1.4.6 Atlyginti ekskursijos metu padarytą žalą. Tais atvejais, kai Turistas kaltės neprisiima, kelionių Organizatorius turi teisę žalą išieškoti žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

1.4.7 Vykstant kelionei autobusu, mikroautobusu ar ir lengvuoju automobiliu nevartoti alkoholinių gėrimų, nerūkyti.