Es investicijos

UAB „Amberturas“ e. komercijos modelio diegimas

UAB „Amberturas“ įgyvendina projektą „UAB „Amberturas“ e. komercijos modelio diegimas Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0469 pagal veiksmų programos priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860.

Šio projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Įgyvendinant projektą bus panaudojamos informacinės technologijos, verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, įsigyjant ir pritaikant naujus klientų savitarnos sprendimus atvykstamojo ir vietinio turizmo paslaugų el. komercijai.  Šie sprendimai leis klientams patogiai užsakyti įmonės paslaugas ir patiekti su tuo susijusią informaciją bei dokumentus, apimti naujas tikslines grupes, didinti įmonės konkurencingumą, paslaugų patrauklumą, sudarys sąlygas augti įmonės pajamoms.

Šiuo projektu  siekiama sustiprinti UAB „Amberturas“ poziciją rinkoje, įgyti konkurencinį pranašumą, padidinti įmonės žinomumą ir paklausą bei sumažinti COVID-19 apribojimų sukeltus padarinius įmonės veiklos rezultatams.

Įgyvendinusi šį projektą UAB „Amberturas“ bus labiau pajėgi prisitaikyti prie rinkos pokyčių, užtikrins veiklos tęstinumą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendras projekto biudžetas – 65 300,00 eurų.
Projekto įgyvendinimui skirtas 48 975,00 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Numatoma projekto trukmė – 12 mėnesių.